kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi36373
2Przetargi33633
3Przetargi20325
4SP w Kuczkach6750
5PSP w Klwatce Królewskiej5882
6Nadzór Szkolnictwa4152
7Redakcja Biuletynu3566
8Instrukcja obsługi3187
9Statut szkoły2926
10PSP w Podgórze2889
11Struktura organizacyjna2791
12Oferty pracy2678
13Przedszkole2664
14Oświadczenia majątkowe2513
15PSP w Małęczynie2497
16Wicedyrektor2488
17Prawo szkolne2486
18Dyrektor2469
19Zespół Szkół w Goździe2439
20Mienie szkoły2357
21Informacje nieudostępnione2297
22Ewidencje, rejestry i archiwa2265
23status prawny2250
24Dyrektor2237
25PSP w Kłonówku-Kolonii2236
26Działalność szkoły2210
27Regulaminy2204
28Wicedyrektor2192
29Dyrektor2192
30informacje bieżące2179
31Statut szkoły2178
32Skrzynka Podawcza 22171
33Stan Spraw2139
34Struktura organizacyjna2112
35Dyrektor2108
36Status prawny2072
37Ewidencje, rejestry i archiwa2063
38Regulaminy2043
39Statut szkoły2040
40status prawny2038
41Działalność szkoły2032
42Wicedyrektor2028
43Struktura organizacyjna2018
44status prawny2010
45Regulaminy1973
46Struktura organizacyjna1965
47Działalność szkoły1928
48Mienie szkoły1926
49Informacje nieudostępnione1914
50Ewidencje, rejestry i archiwa1912
51Ewidencje i rejestry1891
52Oświadczenia majątkowe1890
53Informacje nieudostępnione1886
54Oświadczenia majątkowe1864
55Działalność szkoły1863
56Mienie szkoły1789
57Uchwały Rady Pedagogicznej1727
58ZEAS1644
59Ocenianie ucznia1614
60informacje bieżące1576
61Pracownicy1572
62Dyrektor1555
63Struktura org.1497
64Status prawny1488
65Program Wychowawczy1482
66profilaktyczna1473
67kulturalna1455
68edukacyjna1452
69edukacyjna1447
70profilaktyczna1445
71sportowa1441
72edukacyjna1433
73Rejestry, archiwa1412
74osiągnięcia1403
75Zasoby1392
76Regulaminy1381
77sportowa1376
78edukacyjna1365
79Ocenianie ucznia1356
80profilaktyczna1343
81Program wychowawczo-profilaktyczny1339
82kulturalna1327
83osiągnięcia1324
84sportowa1324
85kulturalna1322
86osiągnięcia1283
87wychowawcza1244
88Dostęp dla osób niepełnosprawnych1158
89Udostępnianie informacji1132
90System oceniania.1122
91Informacje bieżące1092
92Statut szkoły1081
93Status prawny1054
94Regulaminy1047
95Dyrektor1039
96Działalność szkoły1014
97Wicedyrektorzy1001
98Dyrektor971
99Ewidencje, rejestry, archiwa967
100Struktura Organizacyjna960
101Oświadcz. majątkowe959
102Status Prawny957
103Struktura organizacyjna956
104Wyniki Przetargów956
105Statut953
106Regulamin952
107Statut Publicznej Szkoły Podstawowej951
108Ogłoszenia o naborze947
109Inf. nieudostępnione939
110Informacje bieżące922
111wychowawczo-profilaktyczna890
112Koncepcja pracy szkoły857
113Regulamin wynagradzania pracowników813
114Regulamin Rady Pedagogicznej807
115Regulamin Samorządu Uczniowskiego789
116Regulamin Rady Rodziców783
117Raport o stanie dostępności613
118Regulaminy496
119Dyrektor489
120485
121informacje bieżące484
122Status prawny484
123Raport o dostępności336

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl