kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi34581
2Przetargi31839
3Przetargi20172
4SP w Kuczkach6480
5PSP w Klwatce Królewskiej5650
6Nadzór Szkolnictwa3942
7Redakcja Biuletynu3406
8Instrukcja obsługi2991
9Statut szkoły2775
10Struktura organizacyjna2716
11PSP w Podgórze2607
12Przedszkole2600
13Oświadczenia majątkowe2431
14Prawo szkolne2402
15Dyrektor2379
16Oferty pracy2375
17Wicedyrektor2343
18Mienie szkoły2278
19Zespół Szkół w Goździe2227
20Ewidencje, rejestry i archiwa2178
21Informacje nieudostępnione2165
22status prawny2164
23PSP w Małęczynie2129
24Dyrektor2086
25Regulaminy2078
26Działalność szkoły2073
27Dyrektor2035
28Statut szkoły2029
29Stan Spraw2020
30Wicedyrektor2018
31informacje bieżące2016
32Struktura organizacyjna1993
33Status prawny1983
34Dyrektor1967
35Ewidencje, rejestry i archiwa1952
36Skrzynka Podawcza 21943
37PSP w Kłonówku-Kolonii1943
38Struktura organizacyjna1939
39Wicedyrektor1935
40Regulaminy1933
41status prawny1922
42Statut szkoły1899
43Działalność szkoły1892
44status prawny1882
45Struktura organizacyjna1859
46Działalność szkoły1842
47Regulaminy1807
48Informacje nieudostępnione1802
49Ewidencje i rejestry1796
50Oświadczenia majątkowe1772
51Ewidencje, rejestry i archiwa1769
52Mienie szkoły1768
53Informacje nieudostępnione1749
54Działalność szkoły1748
55Oświadczenia majątkowe1723
56Mienie szkoły1703
57Uchwały Rady Pedagogicznej1668
58informacje bieżące1515
59ZEAS1493
60Ocenianie ucznia1483
61Dyrektor1478
62Pracownicy1448
63Struktura org.1438
64Status prawny1432
65edukacyjna1375
66Rejestry, archiwa1360
67Zasoby1338
68profilaktyczna1338
69Program Wychowawczy1334
70Regulaminy1332
71kulturalna1327
72edukacyjna1324
73edukacyjna1319
74sportowa1313
75sportowa1308
76profilaktyczna1308
77osiągnięcia1298
78edukacyjna1289
79Program wychowawczo-profilaktyczny1282
80profilaktyczna1274
81sportowa1268
82kulturalna1268
83osiągnięcia1258
84kulturalna1251
85Ocenianie ucznia1248
86osiągnięcia1222
87wychowawcza1180
88System oceniania.1064
89Dostęp dla osób niepełnosprawnych1055
90Udostępnianie informacji986
91Regulaminy964
92Informacje bieżące963
93Statut szkoły943
94Status prawny908
95Dyrektor905
96Dyrektor884
97Działalność szkoły883
98Struktura Organizacyjna875
99Struktura organizacyjna873
100Wyniki Przetargów871
101Oświadcz. majątkowe870
102Status Prawny869
103Statut865
104Regulamin864
105Wicedyrektorzy861
106Inf. nieudostępnione859
107Ogłoszenia o naborze856
108Informacje bieżące838
109Statut Publicznej Szkoły Podstawowej831
110Ewidencje, rejestry, archiwa823
111Regulamin wynagradzania pracowników756
112wychowawczo-profilaktyczna753
113Regulamin Rady Pedagogicznej740
114Regulamin Samorządu Uczniowskiego730
115Koncepcja pracy szkoły723
116Regulamin Rady Rodziców719
117Raport o stanie dostępności475
118Regulaminy415
119Dyrektor411
120Status prawny411
121409
122informacje bieżące402
123Raport o dostępności279

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl