kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > Status prawny
Status prawny
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku-Kolonii jest jednostką organizacyjną Gminy Gózd, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organ prowadzący szkołę - Gmina Gózd
  • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą – Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.
 

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2021-04-21 11:03:39.
Data wprowadzenia: 2021-04-21 11:03:39
Opublikowane przez: ****** ********
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl