kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > Regulaminy
Regulaminy
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego 
 1. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego.pdf

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2021-04-12 12:50:43.
Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kłonówku-Kolonii w czasie epidemii
związanej z COVID-19 
 2. Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.pdf

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2021-04-12 12:51:29.
Regulamin organizacji nauczania zdalnego w
Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Kłonówku- Kolonii 
 3. Regulamin organizacji nauczania zdalnego.pdf

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2021-04-12 12:52:09.
Data wprowadzenia: 2021-04-12 12:52:09
Opublikowane przez: ****** ********
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl