kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > Ewidencje i rejestry
Ewidencje i rejestry
 
  1. Księga ewidencji dzieci.
  2. Księga uczniów.
  3. Księga absolwentów.
  4. Księga wydanych świadectw i zaświadczeń.
  5. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
  6. Rejestr wydanych kart rowerowych.
  7. Ewidencja osób do przetwarzania danych osobowych.
 

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2021-04-21 22:41:17.
Data wprowadzenia: 2021-04-21 22:41:17
Opublikowane przez: ****** ********
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl