kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > Działalność szkoły
Działalność szkoły

Zobacz:
 Program wychowawczo-profilaktyczny .  edukacyjna .  kulturalna .  sportowa .  osiągnięcia .  wychowawcza . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl