kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > Program wychowawczo-profilaktyczny
Program wychowawczo-profilaktyczny
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok
szkolny 2019/2020 

Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Goździe na rok szkolny 2019/2020. Uchwalony przez Radę Rodziców dnia 10 września 2020 r.

 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY_podpisany.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Autor: Sławomir Czyż | Data wprowadzenia: 2019-09-18 15:10:25.

Zobacz:
 Program wychowawczo-profilaktyczny .  edukacyjna .  kulturalna .  sportowa .  osiągnięcia .  wychowawcza . 
Data wprowadzenia: 2019-09-18 15:10:25
Autor: Sławomir Czyż
Obowi~Ezuje od: 2019-09-01
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl