kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Kłonówku-Kolonii 
 Struktura organizacyjna PSP w Kłonówku-Kolonii.pdf

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2021-04-21 22:36:53.
Data wprowadzenia: 2021-04-21 22:36:53
Opublikowane przez: ****** ********
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl